Co nowego na stronie

img

UWAGA!!! POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW OSTRZEGA!

KONSUMENCIE UWAŻAJ CO PODPISUJESZ.

DO DOMU PRZYCHODZĄ NIEUCZCIWI PRZEDSTAWICIELE PODSZYWAJĄCY SIĘ POD OPERATORÓW RÓŻNYCH SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH np. Orange, Multimedia, Vectra i inne.

Wizytę zawsze poprzedza rozmowa z konsultantem.

Nie daj się zwieść tanią ofertą i przed podpisaniem przeczytaj koniecznie, kto będzie świadzczył usługę i za ile. Opłaty ukrywane są w dod. wariantach.

ZAPŁACISZ NIE TYLKO ABONAMENT np. 29,90 zł

NALEŻY PRZECZYTAĆ UMOWĘ.

EWENTUALNIE ODSTĄPIĆ OD UMOWY W CIĄGU 14 DNI wysyłając pisemne oświadczenie. Rozwiązanie po terminie skutkuje karą do 1400zł.

SPRAWDŹ PRZEDSTAWICIELA DZWONIĄC DO SWOJEGO OPERATORA.

Opublikowano:  •  styczeń 21, 2016  • 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

img

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH MÓWI NIE, DLA REMONTU DROGI W KLĘPINIE

O remont drogi powiatowej 1700Z upominają się mieszkańcy Klępina. W ich imieniu interpelację w tej sprawie zgłosiła radna Rady Powiatu Anna Gołofit. Radna wymienia, że jakość tej drogi oraz jej pobocza na odcinku od miejscowości Stargard do końca miejscowości Klępino jest fatalna. Dziury w asfalcie są kłopotliwe, a wręcz niebezpieczne dla samochodów i kierowców. Przy wymijaniu dużych aut można uszkodzić pojazd, a nawet spowodować kolizję. Boki asfaltu są postrzępione i pełne dziur.

Z drogi tej korzystają również rowerzyści i piesi, którzy muszą zjechać i zejść na to nie równe pobocze, kiedy z naprzeciwka zbliża się pojazd. Kończy się to często utratą równowagi, co może spowodować upadek, a nawet uszkodzenie ciała lub kolizję.

Utrudnieniem jest również stojąca woda na asfalcie, co powoduje, że dziury są niewidoczne. Doraźne powiększenie pobocza poprzez ściągnięcie trawiastej nawierzchni niewiele w tym zakresie zmieniło.

W odpowiedzi na interpelację, Irena Agata Łucka, Członek Zarządu Powiatu informuje, że przebudowa przedmiotowej drogi z uwagi na ograniczone środki finansowe Powiatu Stargardzkiego nie będzie możliwa do wykonania w najbliższym czasie. Dodaje również, że Powiat Stargardzki stosowną uchwałą w sprawie określenia sieci dróg powiatowych oraz planu utrzymania i rozowju, określił sieć dróg układu podstawowego i uzupełniającego celem sprawniejszego zarządzania siecią dróg powiatowych oraz racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

Drogi powiatowe ujęte w sieci dróg układu podstawowego są utrzymywane w wyższym standardzie, prace utrzymaniowe oraz remontowe są wykonywane w pierwszej kolejności przed pracami wykonywanymi na drogach zaliczanych do układu uzupełniającego. - Droga powiatowa numer 1700Z z uwagi na istniejące niewielkie natężenie ruchu drogowego jak i fakt, iż nie jest ciągiem tranzytowym, a stanowi jedynie dojazd do sąsednich miejscowości, została zaliczona do sieci dróg układu uzupełniającego. Dlatego też przebudowa przedmiotowej drogi nie została ujęta w planach robót na najbliższe lata.

Do czasu przebudowy Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie będzie wykonywał w ramach prac utrzymaniowych remonty cząstkowe nawierzchni jezdni oraz konserwacyjne celem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego- mówi Irena Agata Łucka.[...]

źródło: Dziennik Stargardzki

Opublikowano:  •  styczeń 18, 2017  • 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

img

OGŁOSZENIE

Z uwagi na zbliżającą się zimę i zmieniające się warunki atmosferyczne przypominam właścicielom, administratorom oraz zarządcom terenów - o obowiązku oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i innych zanieczyszczeń z terenu przyległego do posesji (od strony drogi).

Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały IX/51/15 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Stargard Szczeciński.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 powyższej Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - kto nie wykonuje powyższych obowiązków podlega karze grzywny oraz odpowiedzialności odszkodowawczej w razie zaistnienia wypadku - na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Wójt
Kazimierz Szarżanowicz

Opublikowano:  •  listopad 19, 2016  • 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasza miejscowość

     Klępino (Clapino 1229; Klempin 1364; Klempien 1487; Clempin 1618; Klempin 1944) wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w Gminie Stargard Szczeciński. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa szczecińskiego.

     Klępino jest niewielką wsią o średniowiecznym rodowodzie położoną na skraju doliny Iny w odległości 4 km na północ od Stargardu Szczecińskiego. Szerokość geograficzna wynosi: 53.3812° natomiast długość: 15.0208°. Sąsiednie miejscowości to leżąca po północnej stronie w odległości 3,8 km miejscowość Małkocin, zachodniej - Lubowo 2 km oraz wschodniej - Grabowo 3,6 km. Zabudowa Klępina wytyczona jest na osi równoległej do koryta Iny, w formie zwartej ulicówki. Główny ciąg komunikacyjny wytyczony w osi układu przestrzennego. Miejscowość nie posiada dróg zagumiennych.

     W centrum wsi dominują stosunkowo duże, 4-budynkowe zagrody, część północna i południowa (osiedle) to już współczesna zabudowa mieszkalna. W niektórych zagrodach zachowały się częściowo historyczne domy mieszkalne, w tym szachulcowe chałupy o XVIII i XIX wiecznej metryce. Dominują budynki ceglane, 5-7-osiowe, lokowane kalenicowo do drogi, nakryte dachami dwuspadowymi lub mansardowymi, wzniesione w początkach XX wieku.

     Najwyższy punkt miejscowości osiąga 49 m n.p.m. i znajduje się przy rozwidleniu dróg asfaltowej w kierunku Małkocina i polnej w kierunku Grabowa. Wioska zajmuje powierzchnię ok. 737 tys m2 i liczy 447 mieszkańców (stan z dnia 31.12.2012r.).

Opublikowano:  •  grudzień 31, 2012  • 

trwa ladowanie...                                                       

Warto kliknąć

Cmentarz Kościół Ina Most Budynek dawnej szkoły Dąb

Informacje o stronie

Witryna klepino.pl istnieje od 01.06.2009 r.

Ostatnia modyfikacja:


Kalendarz