CO NOWEGO NA STRONIE

ZEBRANIE WIEJSKIE

img

     W dniu 28.05.2018r. o godz. 1800 w świetlicy wiejskiej w Klępinie odbyło się zebranie wiejskie celem zaopiniowania przez sołectwo projekt uchwały Rady Gminy Stargard w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy Stargard, odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Stargard.

     Niewystarczająca liczba obecnych na zebraniu mieszkańców w pierwszym terminie zmusiła sołtys Ewę Szymczykowską na otwarcie zebrania w drugim terminie tj. 28.05.2018 r. godz. 1830.

     Na początku zebrania Sołtys wsi przedstawił projekt uchwały Rady Gminy by następnie móc poddać go głosowaniu. W głosowaniu udział wzięło 11 osób. Za przyjęciem uchwały było 8 osób, natomiast 3 osoby wstrzymały się od głosu.

     W dalszej części zebrania zaprezentowano zrealizowane zadania przez Radę sołecką oraz przedstawiono plan działania i realizacje funduszu sołeckiego na kolejne miesiące.

     W czasie zebrania, obecni mieszkańcy zostali poinformowani o rezygnacji Ewy Szymczykowskiej z dniem 31.05.2018r. z funkcji sołtysa. Za ponad roczną współpracę podziękowała mieszkańcom, Radzie sołeckiej oraz Radnemu Gminy Stargard – Panu Januszowi Łojko, który w dowód uznania i podziękowań wręczył Pani sołtys symboliczny bukiet kwiatów.

     Na zakończenie zebrania poruszone zostały różnego rodzaju sprawy społeczne naszej miejscowości. Poruszono problem koszenia terenów sołectwa, bezpieczeństwa na drodze powiatowej czy możliwości przycięcia drzew na drodze "betonowej" w kierunku Stargardu.

     Radny Gminy Stargard poinformował również o prawdopodobnym wszczęciu postępowania przez Policję w sprawie potajemnych zatruć i postrzałach z broni typu "wiatrówka" zwierząt domowych w Klępinie.

     Na tym zebranie zakończono.

Opublikowano: czerwiec 09, 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasza miejscowość

     Klępino (Clapino 1229; Klempin 1364; Klempien 1487; Clempin 1618; Klempin 1944) wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w Gminie Stargard Szczeciński. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa szczecińskiego.

     Klępino jest niewielką wsią o średniowiecznym rodowodzie położoną na skraju doliny Iny w odległości 4 km na północ od Stargardu Szczecińskiego. Szerokość geograficzna wynosi: 53.3812° natomiast długość: 15.0208°. Sąsiednie miejscowości to leżąca po północnej stronie w odległości 3,8 km miejscowość Małkocin, zachodniej - Lubowo 2 km oraz wschodniej - Grabowo 3,6 km. Zabudowa Klępina wytyczona jest na osi równoległej do koryta Iny, w formie zwartej ulicówki. Główny ciąg komunikacyjny wytyczony w osi układu przestrzennego. Miejscowość nie posiada dróg zagumiennych.

     W centrum wsi dominują stosunkowo duże, 4-budynkowe zagrody, część północna i południowa (osiedle) to już współczesna zabudowa mieszkalna. W niektórych zagrodach zachowały się częściowo historyczne domy mieszkalne, w tym szachulcowe chałupy o XVIII i XIX wiecznej metryce. Dominują budynki ceglane, 5-7-osiowe, lokowane kalenicowo do drogi, nakryte dachami dwuspadowymi lub mansardowymi, wzniesione w początkach XX wieku.

     Najwyższy punkt miejscowości osiąga 49 m n.p.m. i znajduje się przy rozwidleniu dróg asfaltowej w kierunku Małkocina i polnej w kierunku Grabowa. Wioska zajmuje powierzchnię ok. 737 tys m2 i liczy 447 mieszkańców (stan z dnia 31.12.2012r.).

Opublikowano:  •  grudzień 31, 2012  •