Co nowego na stronie

OBWIESZCZENIE

o obowiązku umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym na posesji

     Wójt Gminy Stargard przypomina, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2015r., poz. 520).

     Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulce lub place bez nazw - nazwę miejscowości

     W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

     Brak tabliczek lub ich nieczytelność powoduje utrudnienia w lokalizacji adresu i w sposób znaczący utrudnia pracę służb ratunkowych, co może doprowadzić do opóźnień akcji ratujących życie, zdrowie bądź mienie oraz stwarza problemy związane z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców.

     Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. z 2015r., poz.1094) i podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.


Wójt Gminy Stargard
Kazimierz Szarżanowicz

Opublikowano:  •  wrzesień 27, 2016  • 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

img

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

            Informujemy, że najbliższy obiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi 4 października 2016r.

więcej...

Opublikowano:  •  wrzesień 19, 2016  • 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

img

UTRUDNIENIA NA DRODZE W KLĘPINIE

Utrudnienia na drodze powiatowej 1700Z w Klępinie spowodowane są jej przebudową i budową.

Prace obejmują budowę nawierzchni chodnika z kostki betonowej na odcinku o długoœci ok 100 m - od budynku nr 73 do istniejącego zjazdu do budynku nr 1A. Ponadto przewiduje się budowę nawierzchni zjazdów z drogi do posesji na szerokoœci 2.5 m budowanego chodnika. Przebudowa obejmuje również rozbiórkę istniejącego krawężnika i ustawienie nowego. Dzięki wykonaniu przedmiotowej budowy nastąpi wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszego.

Koszt całej inwestycji opiewa w granicach 60 000 zł.

UWAGA!!! W czasie wykonywania prac obowiązuje ograniczenie prędkości dla ruchu kołowego do 40 km/h oraz zakaz wyprzedzania.

Opublikowano:  •  wrzesień 17, 2016  • 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polub klepino.pl

Nasza miejscowość

     Klępino (Clapino 1229; Klempin 1364; Klempien 1487; Clempin 1618; Klempin 1944) wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w Gminie Stargard Szczeciński. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa szczecińskiego.

     Klępino jest niewielką wsią o średniowiecznym rodowodzie położoną na skraju doliny Iny w odległości 4 km na północ od Stargardu Szczecińskiego. Szerokość geograficzna wynosi: 53.3812° natomiast długość: 15.0208°. Sąsiednie miejscowości to leżąca po północnej stronie w odległości 3,8 km miejscowość Małkocin, zachodniej - Lubowo 2 km oraz wschodniej - Grabowo 3,6 km. Zabudowa Klępina wytyczona jest na osi równoległej do koryta Iny, w formie zwartej ulicówki. Główny ciąg komunikacyjny wytyczony w osi układu przestrzennego. Miejscowość nie posiada dróg zagumiennych.

     W centrum wsi dominują stosunkowo duże, 4-budynkowe zagrody, część północna i południowa (osiedle) to już współczesna zabudowa mieszkalna. W niektórych zagrodach zachowały się częściowo historyczne domy mieszkalne, w tym szachulcowe chałupy o XVIII i XIX wiecznej metryce. Dominują budynki ceglane, 5-7-osiowe, lokowane kalenicowo do drogi, nakryte dachami dwuspadowymi lub mansardowymi, wzniesione w początkach XX wieku.

     Najwyższy punkt miejscowości osiąga 49 m n.p.m. i znajduje się przy rozwidleniu dróg asfaltowej w kierunku Małkocina i polnej w kierunku Grabowa. Wioska zajmuje powierzchnię ok. 737 tys m2 i liczy 447 mieszkańców (stan z dnia 31.12.2012r.).

Opublikowano:  •  grudzień 31, 2012  • 

trwa ladowanie...                                                       

Warto kliknąć

Cmentarz Kościół Ina Most Budynek dawnej szkoły Dąb

Informacje o stronie

Witryna klepino.pl istnieje od 01.06.2009 r.

Ostatnia modyfikacja:

Kalendarz