Co nowego na stronie

STARE I NOWE - KLĘPINO NA FOTOGRAFIACH

Opublikowano:  •  maj 09, 2017  • 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYBORY NOWEGO SOŁTYSA

img

     Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa Klępino, iż w związku z wygaśnięciem mandatu dotychczasowego sołtysa, uchwałą Rady Gminy Stargard z dnia 28 kwietnia 2017 r. zarządzono wybory uzupełniające (przedterminowe) sołtysa Sołectwa Klępino.

     Zebranie wiejskie celem przeprowadzenia wyborów odbędzie się w dniu 17 maja 2017 r. (środa) o godz. 1700 w świetlicy wiejskiej w Klępinie.

     Brak wymaganego kworum w I terminie skutkuje wyznaczenie drugiego terminu na dzień 17 maja 2017r. na godz. 1730 bez względu na liczbę obecnych na zebraniu mieszkańców.

     Porządek zebrania:

   1. Otwarcie zebrania i powitanie mieszkańców przez przewodniczącego - Pana Janusza Łojko,
   2. Stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego i przyjęcie porządku obrad,
   3. Sprawozdanie z działalnoœci byłego sołtysa - Pana Piotra Kozłowskiego,
   4. Dokonanie wyboru sołtysa:

    1) wybór ( w głosowaniu jawnym komisji skrutacyjnej),
    2) wybory sołtysa:

     a) przyjęcie przez komisje skrutacyjną zgłoszeń kandydatów na sołtysa,
     b) przeprowadzenie głosowania tajnego,
     c) ustalenie wyników głosowania,
     d) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów,
     e) ogłoszenie wyników wyborów.

   5. Wolne wnioski i zapytania skierowane do obecnego na zebraniu Wójta Gminy Stargard - Pana Kazimierza Szarżanowicza.
   6. Zamknięcie zebrania.

Opublikowano:  •  maj 03, 2017  • 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasza miejscowość

     Klępino (Clapino 1229; Klempin 1364; Klempien 1487; Clempin 1618; Klempin 1944) wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w Gminie Stargard Szczeciński. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa szczecińskiego.

     Klępino jest niewielką wsią o średniowiecznym rodowodzie położoną na skraju doliny Iny w odległości 4 km na północ od Stargardu Szczecińskiego. Szerokość geograficzna wynosi: 53.3812° natomiast długość: 15.0208°. Sąsiednie miejscowości to leżąca po północnej stronie w odległości 3,8 km miejscowość Małkocin, zachodniej - Lubowo 2 km oraz wschodniej - Grabowo 3,6 km. Zabudowa Klępina wytyczona jest na osi równoległej do koryta Iny, w formie zwartej ulicówki. Główny ciąg komunikacyjny wytyczony w osi układu przestrzennego. Miejscowość nie posiada dróg zagumiennych.

     W centrum wsi dominują stosunkowo duże, 4-budynkowe zagrody, część północna i południowa (osiedle) to już współczesna zabudowa mieszkalna. W niektórych zagrodach zachowały się częściowo historyczne domy mieszkalne, w tym szachulcowe chałupy o XVIII i XIX wiecznej metryce. Dominują budynki ceglane, 5-7-osiowe, lokowane kalenicowo do drogi, nakryte dachami dwuspadowymi lub mansardowymi, wzniesione w początkach XX wieku.

     Najwyższy punkt miejscowości osiąga 49 m n.p.m. i znajduje się przy rozwidleniu dróg asfaltowej w kierunku Małkocina i polnej w kierunku Grabowa. Wioska zajmuje powierzchnię ok. 737 tys m2 i liczy 447 mieszkańców (stan z dnia 31.12.2012r.).

Opublikowano:  •  grudzień 31, 2012  • 

trwa ladowanie...                                                       

Warto kliknąć

Cmentarz Kościół Ina Most Budynek dawnej szkoły Dąb

Informacje o stronie

Witryna klepino.pl istnieje od 01.06.2009 r.

Ostatnia modyfikacja:


Kalendarz