BIBLIOTEKA W KLĘPINIE

     Gminna Biblioteka Publiczna w Pęzinie, Filia w Klępinie, swoją działalność rozpoczęła 16 stycznia 1949 roku, choć pierwszy zapis w księdze inwentarzowej to data 11 grudnia 1948 roku. Księgozbiór biblioteki w Klępinie 31 grudnia 1965 roku biblioteka liczyła 3900 księgozbioru w tomach, 13 miejsc w czytelni oraz 5 punktów bibliotecznych. W 1994 roku w bibliotece zarejestrowanych było 104 czytelników: 57 w wieku do 14 lat; 10 w wieku 15-19 lat; 21 w wieku 20-29; oraz 16 w wieku 30 lat i powyżej. W tymże roku wypożyczono 1363 woluminów (13 książek na jednego czytelnika). Czytelnię odwiedziło 1085 czytelników, którym udzielono 2196 informacji. Na miejscu skorzystano z 856 książek. Łączna powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych wynosiła 43 m2. Dysponowano wówczas 7 miejscami dla czytelników.

     w 1998 roku biblioteka otrzymala "nowe" lokum (pomieszczenie wyremontowane po dawnej szkole) o powierzchni 73m2 z 17 miejscami dla czytelników. W 2000 roku biblioteka otrzymała nową nazwę i obecnie jest to Biblioteka Publiczna w Klępinie należąca do Gminy Stargard Szczeciński. W 2004 roku pojawił się pierwszy komputer do którego w 2007 r. połączono sieć internetową. Księgozbiór biblioteki w Klępinie W 2008 roku ogółem zarejestrowanych było 232 czytelników: 60 w wieku do 15 lat; 33 w wieku 16-19 lat; 24 w wieku 20-24; 67 w wieku 25-44 lat; 46 w wieku 45-60 lat; oraz 2 powyżej 60 lat. W tymże roku wypożyczono na zewnątrz 9049 woluminów (39 książek na jednego czytelnika). Na miejscu udostępniono 6262 woluminów w tym 12 czasopism oraz udzielono 5616 informacji. Biblioteka otrzymała jeszcze jeden komputer wraz z połączeniem internetowym oraz drukarką. Z roku na rok, systematycznie wzrasta liczba zarejestrowanych czytelników, liczba wypożyczeń i udzielonych informacji.

     W styczniu 2010 roku biblioteka została przeniesiona w przygotowane lokum nowo wybudowanej świetlicy. Biblioteka została wyposażona w nowe stoliki, krzesła, regały oraz w trzy nowe komputery wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi.

     01.03.2010r. Biblioteka w Klępinie stała się siedzibą Biblioteki Publicznej Gminy Stargard powołanej przez Radę Gminy jako Gminna Instytucja Kulury. Głównym zadaniem Biblioteki jest obsługa biblioteczna mieszkańców gminy oraz podejmowanie działań mających na celu rozwijanie i zaspakajanie ich potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianie wiedzy, nauki i kultury. W jej skład wchodzi obecnie 6 filii (Barzkowice, Skalin, Sowno, Pęzino, Grzędzice oraz Klępino)

Opublikowano: lipiec 01, 2018

Godziny otwarcia Biblioteki w Klępinie