BUDYNEK DAWNEJ SZKOŁY


img


     Wzniesiony został w XIX wieku. 4 września 1945 roku w budynku rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa. Liczyła cztery klasy. Kierownikiem i nauczycielem w jednej osobie był Pan Kierznikiewicz. Zajęcia lekcyjne odbywały się w jednej sali. Podczas zajęć w sali znajdowały się dwie klasy. Jedna klasa miała lekcję głośną tzn. z nauczycielem, a druga klasa lekcję cichą czyli, wykonywała zadanie uprzednio zadane przez nauczyciela. Zajęcia lekcyjne odbywały się w dwóch porach dnia. Lekcje przed południem miały klasy III i IV, a po południu klasy I i II.

Od 1998 roku do 2010 roku w części budynku swoją siedzibę miała Biblioteka Publiczna Gminy Stargard. Obecnie w całości pełni funkcję domu mieszkalnego.

Opublikowano  •  czerwiec 01, 2009